Web
 Analytics
Cổ phiếu TLG - (HOSE) | Thien Long Group Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Thien Long Group Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 38,100.00
Price
50.00 (0.13%)
Day Change

TLG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
180
  Magic Formula Rank by ROE
180
  Magic Formula Rank by ROIC
189
  Price 38,100.00
  PBV / Sector
1.66 / 1.19
  Earning Per Share 1,088.60
  PE / Sector
1,021.45 / 45.06
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-31.84 / -0.42
  Average 1M Daily Value
1,352.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,404.40 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.59 / 7.79
  NPM Average (%) / Sector
11.09 / 5.92
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.09 / 0.22
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.27 / 4.73
  ROA Average (%) / Sector
13.02 / 3.99
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.47 / 0.89
  ROE (%) / Sector
21.71 / 15.40
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
24.84 / 11.65
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.97 / 3.94
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
1.86 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.23 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolTLG
  NameThien Long Group Corporation
  SectorCommercial Services and Supplies
  MarketHOSE
  Listed Shares76.29 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.9068 / 0.58
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks