Web
 Analytics
Cổ phiếu VHC - (HOSE) | Vinh Hoan Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 43,650.00
Price
-200.00 (-0.47%)
Day Change
VND 42,800.00 >> N/A

VHC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
96
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
96
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
101
  Price 42,800.00
  PBV / Sector
1.49 / 1.77
GOOD
  Earning Per Share 1,184.00
  PE / Sector
9.75 / 5.65
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.18 / 0.25
  Average 1M Daily Value
29,584.73M
GREAT
  Average 1W Daily Value
31,965.09M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.22 / 7.78
  NPM Average (%) / Sector
11.79 / 5.15
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
7.93 / -4.17
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.39 / 5.40
  ROA Average (%) / Sector
11.74 / 4.72
  ROA Change Average (%) / Sector
2.14 / 0.77
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.78 / 15.90
  ROE Average (%) / Sector
26.53 / 12.02
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
3.56 / 1.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.25
  Dividend Average (%) / Sector
1.94 / 1.98
  Dividend Change Average (%) / Sector
-3.44 / -0.20
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolVHC
  NameVinh Hoan Corporation
  SectorFood Products
  MarketHOSE
  Listed Shares181.95M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 7.79M / 9.95M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks