Web
 Analytics
Cổ phiếu BEH - (SGX) | China International Holdings Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 0.29
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.29 >> N/A

BEH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.29
  PBV / Sector
0.06 / 2.14
GREAT
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
0.45 / 15.47
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.00 / 3.26
  Average 1M Daily Value
8393.60000000
  Average 1W Daily Value
6745.40000000
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.09 / 46.16
  NPM Average (%) / Sector
28.56 / 55.28
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
59.97 / 29.15
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.37 / 4.65
  ROA Average (%) / Sector
1.75 / 5.15
  ROA Change Average (%) / Sector
2.14 / -0.03
GREAT
  ROE (%) / Sector
8.08 / 12.32
  ROE Average (%) / Sector
9.33 / 16.00
  ROE Change Average (%) / Sector
7.31 / -0.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.16
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.16
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.21
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:05:54
  SymbolBEH
  NameChina International Holdings Limited
  SectorWater Utilities
  MarketSGX
  Listed Shares71.23 M
  Par Value0.05
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 20.66 / 26,509.19 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks