Stock Check  (Updated: 2020-08-15 05:30:45)

SGD 0.44
Price
0.02 (4.76%)
Day Change
SGD 0.44 >> N/A

BJZ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng66%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
30
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
30
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
31
GREAT
  Price 0.44
  PBV / Sector
0.95 / 0.75
GREAT
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
4.77 / 6.37
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.42 / 0.18
GOOD
  Average 1M Daily Volume
0.01M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.02M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.17 / 8.40
  NPM Average (%) / Sector
6.59 / 3.40
  NPM Change Average (%) / Sector
5.64 / 12.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.83 / 4.83
  ROA Average (%) / Sector
4.62 / 4.17
  ROA Change Average (%) / Sector
5.81 / 7.07
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.64 / 12.14
  ROE Average (%) / Sector
10.04 / 12.02
  ROE Change Average (%) / Sector
10.48 / 21.50
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.70 / 0.85
  Dividend Average (%) / Sector
1.32 / 5.07
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.57 / -5.80
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-15 05:35:35
  SymbolBJZ
  NameKoda Ltd
  SectorHousehold Durables
  MarketSGX
  Listed Shares82.58M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 35.92 / 20.45
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks