Web
 Analytics
Cổ phiếu BJZ - (SGX) | Koda Ltd - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-15 04:10:47)

SGD 0.55
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.55 >> N/A

BJZ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
56
GOOD
  Price 0.55
  PBV / Sector
1.12 / 0.00
GREAT
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
10.27 / 0.00
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.61 / N/A
  Average 1M Daily Value
0.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4050.00000000
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.80 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
6.58 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
5.64 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-1.24 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
4.77 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
5.81 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
0.44 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
11.05 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
10.48 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.94 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.09 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 04:12:42
  SymbolBJZ
  NameKoda Ltd
  SectorHousehold Durables
  MarketSGX
  Listed Shares82.79 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0000 /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks