Stock Check  (Updated: 2020-08-15 05:30:45)

SGD 3.27
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 3.27 >> N/A

S63 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
161
  Magic Formula Rank by ROE
161
  Magic Formula Rank by ROIC
119
  Price 3.27
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
16.52 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.40 / N/A
  Average 1M Daily Volume
5.27M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
4.57M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.21 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
7.38 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.18 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.96 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
4.28 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
1.30 / 0.00
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.44 / 0.00
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
21.36 / 0.00
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
2.00 / 0.00
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
3.06 / 0.00
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.08 / 0.00
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.51 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-15 05:35:35
  SymbolS63
  NameSingapore Technologies Engineering Ltd
  SectorAerospace and Defense
  MarketSGX
  Listed Shares3,118.77M
  Par Value0.10
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.01M /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks