Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

Dong Nai Roof Sheet & Construction Material JSC
MARKET: UNQ-VNM

Compare   Watchlist   Myport
VND 2,300.00
Price
0.00 (%)
Day Change
VND 2,300.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng42%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 2,300.00
  PBV / Sector
-0.41 / 1.03
  Earning Per Share 244.00
  PE / Sector
0.00 / 8.18
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.06
  Average 1M Daily Volume
N/A
  Average 1W Daily Volume
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.86 / 9.35
  NPM Average (%) / Sector
-259.40 / 7.02
  NPM Change Average (%) / Sector
940.94 / 0.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.81 / 7.74
  ROA Average (%) / Sector
1.30 / 6.86
  ROA Change Average (%) / Sector
4.81 / 0.22
GREAT
  ROE (%) / Sector
-4.26 / 22.44
  ROE Average (%) / Sector
33.80 / 17.80
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.26 / 1.69
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.44
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.32
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.41
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:10:33
  SymbolDCT
  NameDong Nai Roof Sheet & Construction Material JSC
  SectorConstruction Materials
  MarketUNQ-VNM
  Listed Shares27.22M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.06M / 1.10M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks