Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
56,700.00
85
34,500.00
77
12,300.00
69
StockPriceQualityHealth
25,700.00
77
49,000.00
69
14,500.00
62
StockPriceQualityHealth
219,000.00
77
16,300.00
62
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
8,100.00
97
12,300.00
97
22,200.00
95
StockPriceTimingHealth
17,050.00
89
6,500.00
-
16,100.00
89
StockPriceTimingHealth
201,000.00
91
241,000.00
90
50,000.00
91
StockPriceTimingHealth
32,850.00
92
6,000.00
92
12,400.00
92
StockPriceTimingHealth
21,500.00
92
69,500.00
92
21,700.00
91

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
20,000.00
54
13,000.00
77
72,500.00
62

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
201,000.00
92
12,900.00
54
10,400.00
46

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
40,000.00
92
800.00
38
18,100.00
69
StockPriceQualityHealth
37,250.00
77
43,600.00
38
18,350.00
62

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
AMC19,800.00+10.00%6,900
HCT14,600.00+9.77%115
TNG23,800.00+9.68%6,573,485
VGS18,300.00+9.58%1,181,054
HBE8,200.00+9.33%7,700
KKC13,000.00+9.24%133,400
CAG17,800.00+9.20%23,100
KDM6,000.00+9.09%299,700
SSM6,200.00+8.77%11,500
EVS12,400.00+8.77%238,200
StockLastChangeVolume
NHP600.00-14.29%1,161,210
VDL22,000.00-9.84%102
UNI15,900.00-9.66%130,416
HEV13,400.00-9.46%100
SDG41,000.00-8.89%200
VXB6,300.00-8.70%200
MHL4,200.00-8.70%2,844
LAF14,850.00-6.90%10,800
HRC55,500.00-6.72%300
ACM1,400.00-6.67%609,340