Web
            Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Health
172.00
85
212.00
85
1.07
85
Stock Price Quality Health
15.20
100
16.30
100
17.80
100
Stock Price Quality Health
11.40
100
30.50
100
12.30
92
Stock Price Quality Health
Stock Price Quality Health

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Health
50.25
96
31.75
96
28.25
96
Stock Price Timing Health
2.14
78
13.80
28
11.60
89
Stock Price Timing Health
Stock Price Timing Health
5.65
91
6.05
91
2.38
66
Stock Price Timing Health
18.60
91
12.40
91
1.99
26

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Health
200.00
62
20.20
85
147.50
46

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Health
17.90
54
4.86
31
8.80
38

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Health
31.75
92
0.38
85
16.30
100
Stock Price Quality Health
31.75
92
0.38
85
16.30
100

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Health Stock Last Change Volume
BWG 0.99 +15.12% 495,148,700
APCO 5.65 +13.00% 11,186,300
THREL 4.66 +10.43% 6,990,200
MNIT 1.82 +10.30% 100
MPIC 1.64 +10.07% 16,241,800
ASN 3.50 +10.06% 2,848,300
FTI 2.38 +9.17% 50,843,500
PPS 0.65 +8.33% 24,759,100
WFX 5.25 +8.02% 6,715,800
GENCO 0.70 +7.69% 7,217,000
Health Stock Last Change Volume
NEWS 0.03 -25.00% 31,233,700
M-PAT 4.12 -12.34% 50,700
CMO 5.95 -9.85% 10,536,100
NC 10.90 -6.84% 3,500
TFI 0.14 -6.67% 6,888,400
WAVE 0.16 -5.88% 7,557,500
SHR 4.38 -3.95% 62,417,900
TGPRO 0.25 -3.85% 5,983,600
TNDT 0.53 -3.64% 15,141,600
BTNC 14.00 -3.45% 3,100