Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
8.95
100
stone_small_igrowth
26.25
92
stone_small_igrowth
3.34
77
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
38.75
100
stone_small_igood
1.02
92
stone_small_igood
27.00
85
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
16.50
100
stone_small_idividend
15.30
100
stone_small_idividend
160.00
92
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
70.50
96
stone_small_alltiming
4.98
96
stone_small_alltiming
3.54
91
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
7.80
87
stone_small_social
37.25
26
stone_small_social
3.26
26
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
8.95
100
stone_small_topwatch
160.00
92
stone_small_topwatch
16.00
69
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
7.80
46
stone_small_topsocial
0.93
62
stone_small_topsocial
4.72
54
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
13.70
85
stone_small_roe
8.05
85
stone_small_roe
12.10
54
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
13.70
85
stone_small_roic
2.70
54
stone_small_roic
12.10
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer SDC 0.05 +25.00% 4,131,500
stone_small_gainer TLHPF 3.76 +18.99% 169,000
stone_small_gainer HYDRO 0.26 +8.33% 26,900
stone_small_gainer M-STOR 7.80 +7.59% 300
stone_small_gainer MNIT2 5.15 +7.29% 2,300
stone_small_gainer EVER 0.15 +7.14% 8,802,200
stone_small_gainer GTV 0.15 +7.14% 8,769,100
stone_small_gainer SR 0.63 +6.78% 27,400
stone_small_gainer 24CS 1.66 +4.40% 10,568,600
stone_small_gainer KTMS 2.42 +4.31% 347,400
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser NATION 0.03 -25.00% 259,900
stone_small_loser TWZ 0.04 -20.00% 111,932,400
stone_small_loser XPG 1.04 -18.11% 513,353,400
stone_small_loser EURO 5.25 -12.50% 1,523,000
stone_small_loser MCA 2.14 -12.30% 7,051,200
stone_small_loser JCK 0.29 -12.12% 69,426,500
stone_small_loser PRIME 0.44 -12.00% 7,210,100
stone_small_loser WINMED 2.46 -11.51% 649,900
stone_small_loser BPS 0.88 -11.11% 17,128,400
stone_small_loser GEL 0.16 -11.11% 20,936,000