Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
87.75
77
1.65
77
476.00
77
StockPriceQualityHealth
14.70
100
10.50
100
3.60
100
StockPriceQualityHealth
16.90
100
10.40
100
33.50
100
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
87.75
94
128.00
94
8.70
94
StockPriceTimingHealth
4.44
27
18.10
67
3.00
26
StockPriceTimingHealth
StockPriceTimingHealth
2.80
91
38.50
91
1.57
91
StockPriceTimingHealth
38.50
91
15.20
4
17.20
92

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
8.90
54
1.65
77
8.05
100

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
1.19
46
8.55
69
2.66
77

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
27.75
92
9.05
100
11.00
77
StockPriceQualityHealth
27.75
92
9.05
100
11.00
77

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
TKT2.80+29.63%109,582,700
TNL38.50+29.41%1,409,400
GREEN1.57+18.94%71,881,200
ALL0.84+12.00%42,488,500
CRD1.12+10.89%36,411,700
LDC1.28+7.56%40,823,400
MANRIN26.25+7.14%4,500
TGE1.96+6.52%66,752,100
CHIC0.98+6.52%14,923,100
BIZ4.82+5.70%5,990,400
StockLastChangeVolume
SECURE17.00-10.05%2,349,900
DPAINT9.10-9.90%5,179,600
IRCP1.43-8.33%19,611,900
SDC0.22-8.33%64,448,200
TC11.70-7.87%5,410,100
UAC5.35-7.76%7,295,000
CH4.62-7.60%23,766,000
TEGH4.62-7.60%198,692,200
ASK31.00-7.46%1,663,300
FPI3.26-7.39%6,528,600