Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
13.20
100
30.75
100
8.00
92
StockPriceQualityHealth
18.00
100
33.25
92
8.60
92
StockPriceQualityHealth
11.20
62
0.00
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
4.00
97
1.59
97
19.60
96
StockPriceTimingHealth
8.50
92
6.50
91
65.00
88
StockPriceTimingHealth
StockPriceTimingHealth
1.80
92
1.94
92
5.25
51
StockPriceTimingHealth
70.50
92
8.25
91
59.00
92

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
0.70
46
11.20
62
30.75
100

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
80.25
62
9.00
69
2.70
38

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
31.50
100
33.25
85
6.25
77
StockPriceQualityHealth
31.50
100
14.60
100
6.25
77

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
PPPM0.54+28.57%231,883,000
TAKUNI1.94+20.50%1,179,818,700
GBX1.68+15.86%304,262,700
K1.80+13.92%367,730,400
OTO10.20+12.71%15,227,100
WAVE1.23+10.81%183,076,000
SK1.50+10.29%254,189,200
RWI2.36+10.28%54,684,100
KCM1.23+9.82%277,073,200
GPI2.40+9.09%200,997,100
StockLastChangeVolume
GLORY5.65-25.66%351,193,100
AQ0.04-20.00%397,002,400
SMART1.06-11.67%81,094,500
SISB9.75-5.34%2,884,000
WINNER2.48-5.34%7,727,400
SCI2.22-5.13%12,565,000
BIZ11.20-4.27%2,671,400
TCC1.44-4.00%26,938,800
IMH12.10-3.97%1,367,900
WGE2.00-3.85%13,675,300