Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
20,000.00
92
19,900.00
92
25,250.00
92
StockPriceQualityHealth
30,100.00
92
61,400.00
92
45,000.00
92
StockPriceQualityHealth
128,000.00
77
70,200.00
69
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
9,600.00
96
9,200.00
96
6,200.00
94
StockPriceTimingHealth
9,800.00
55
27,100.00
65
154,900.00
28
StockPriceTimingHealth
108,100.00
91
51,300.00
91
28,600.00
91
StockPriceTimingHealth
28,600.00
91
14,000.00
64
20,000.00
91
StockPriceTimingHealth
25,550.00
91
14,200.00
91
25,400.00
87

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
42,350.00
62
35,200.00
38
20,800.00
69

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
131,000.00
69
6,000.00
31
11,800.00
31

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
31,200.00
85
48,650.00
92
35,400.00
77
StockPriceQualityHealth
26,400.00
62
10,200.00
85
96,900.00
69

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
ADC26,400.00+10.00%100
SHB28,600.00+10.00%61,055,900
TMX12,200.00+9.91%1,300
NAP10,000.00+9.89%300
NBW20,400.00+9.68%400
VBC21,600.00+9.64%11,600
KLF5,700.00+9.62%11,974,850
LAS10,900.00+7.92%1,127,970
TFC8,300.00+7.79%792,500
FLC12,250.00+6.99%42,061,100
StockLastChangeVolume
VE37,700.00-9.41%800
SDG36,300.00-9.25%300
SJ115,300.00-8.93%100
PDC6,200.00-8.82%2,600
DPC16,600.00-7.78%200
BLF3,600.00-7.69%62,380
KVC3,700.00-7.50%468,041
HKT6,400.00-7.25%4,440
HEV13,100.00-7.09%100
PBP7,900.00-7.06%100