Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Uptrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
32,000.00
69
8,360.00
54
47,600.00
54
StockPriceQualityHealth
45,100.00
69
22,400.00
62
7,900.00
38
StockPriceQualityHealth
202,000.00
77
14,400.00
69
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
12,000.00
96
14,100.00
94
12,400.00
94
StockPriceTimingHealth
12,850.00
87
6,500.00
-
14,800.00
28
StockPriceTimingHealth
55,200.00
91
79,900.00
91
37,000.00
91
StockPriceTimingHealth
3,800.00
91
98,000.00
91
3,100.00
91
StockPriceTimingHealth
11,500.00
91
94,500.00
91
58,000.00
91

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
79,900.00
92
900.00
31
14,400.00
69

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
38,850.00
46
47,600.00
54
83,700.00
46

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
18,200.00
85
28,000.00
85
17,000.00
69
StockPriceQualityHealth
21,450.00
77
800.00
38
12,000.00
54

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
ACM800.00+14.29%150,632
ARM43,000.00+9.97%1,100
ADC17,800.00+9.88%32,636
SDN23,600.00+9.77%132
IDC29,500.00+9.67%2,650,031
TJC8,000.00+9.59%300
ICG6,900.00+9.52%100
OCH9,200.00+9.52%2,100
SJ118,600.00+9.41%1,210
TKC3,800.00+8.57%52,720
StockLastChangeVolume
NNC43,000.00-12.24%75,790
FID900.00-10.00%34,100
VSM14,600.00-9.88%100
HEV13,300.00-9.52%2,000
TSB8,000.00-9.09%2,800
PSE8,200.00-8.89%1,200
TTL7,200.00-8.86%700
KTS10,900.00-8.40%100
NSH3,500.00-7.89%255,900
VHL24,900.00-7.43%4,820