Web
            Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
Stocks with Quality + Timing Score more than 70 in average which just turns Gem sign into green, resulted in a good timing to buy.
1

69

Quality Score

89

Timing Score

EGCO

ELECTRICITY GENERATING PUBL... Company financial health is OK
 • TH:SET
 • VND 131.00
 • PEG -0.31
Compare Watchlist Myport
2

92

Quality Score

66

Timing Score

RS

RS PUBLIC COMPANY LIMITED Company financial health is Good
 • TH:SET
 • VND 14.20
 • PEG -1.61
Compare Watchlist Myport
3

100

Quality Score

51

Timing Score

APCO

ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC... Company financial health is Excellent
 • TH:SET
 • VND 5.35
 • PEG 2.73
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
1EGCO12.434.333.050.07 M14.06-0.31131.00
2RS10.9048.7922.080.01 M45.89-1.6114.20
3APCO27.7119.9122.223210.000037.192.735.35