Web
 Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

38

Quality Score

97

Timing Score

TTL

Thang Long Joint Stock Corp...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 8,100.00
Compare Watchlist Myport
2

15

Quality Score

97

Timing Score

DTL

Dai Thien Loc CorporationCompany financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 12,300.00
 • PEG -0.02
Compare Watchlist Myport
3

77

Quality Score

95

Timing Score

SFN

Saigon Fishing Net Joint St...Company financial health is Good
 • VN:HNX
 • VND 22,200.00
Compare Watchlist Myport
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1TTL279.310.000.000.33901.160.008,100.00
2DTL-2.82-18.87-0.880.7458-15.21-0.0212,300.00
3SFN0.0023.6015.230.06369.030.0022,200.00
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

54

Quality Score

63

Timing Score

DVP

Dinh Vu Port Development an...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 45,900.00
 • PEG -1.93
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

88

Timing Score

DXG

Dat Xanh Group Joint Stock ...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 23,500.00
 • PEG 0.22
Compare Watchlist Myport
3

77

Quality Score

89

Timing Score

DXP

Doan Xa Port Joint Stock Co...Company financial health is Good
 • VN:HNX
 • VND 16,400.00
 • PEG 0.20
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1DVP7.7214.715.111.836033.24-1.9345,900.00
2DXG-28.221.141.3812.1797-4.320.2223,500.00
3DXP7.5217.895.150.4262120.130.2016,400.00
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

92

Quality Score

91

Timing Score

THD

Thaiholdings Joint Stock Co...
 • VN:HNX
 • VND 201,000.00
Compare Watchlist Myport
2

92

Quality Score

90

Timing Score

VCF

VinaCafé Bien Hoa Joint Sto...
 • VN:HOSE
 • VND 241,000.00
Compare Watchlist Myport
3

92

Quality Score

91

Timing Score

SEB

Mien Trung Power Investment...
 • VN:HNX
 • VND 50,000.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1THD11.91269.752.6170.3500126.090.00201,000.00
2VCF8.8559.3630.976.405626.710.00241,000.00
3SEB14.2655.7425.041.600054.080.0050,000.00
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.
1

77

Quality Score

92

Timing Score

TIX

Tan Binh Import Export Join...
 • VN:HOSE
 • VND 32,850.00
Compare Watchlist Myport
2

23

Quality Score

92

Timing Score

KDM

Le Gia Investment Group Joi...
 • VN:HNX
 • VND 6,000.00
Compare Watchlist Myport
3

92

Quality Score

92

Timing Score

EVS

Everest Securities Joint St...
 • VN:HNX
 • VND 12,400.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1TIX14.9110.793.650.985544.350.0032,850.00
2KDM-66.180.07-0.280.04260.270.006,000.00
3EVS16.5724.4119.340.744049.180.0012,400.00
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

46

Quality Score

92

Timing Score

DNP

DongNai Plastic Constructio...
 • VN:HNX
 • VND 21,500.00
Compare Watchlist Myport
2

46

Quality Score

92

Timing Score

GIL

Binh Thanh Import Export Pr...
 • VN:HOSE
 • VND 69,500.00
Compare Watchlist Myport
3

69

Quality Score

91

Timing Score

HAH

Hai An Transport And Steved...
 • VN:HOSE
 • VND 21,700.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1DNP209.560.050.292.34660.780.0021,500.00
2GIL6.5233.189.872.40339.580.0069,500.00
3HAH7.8916.737.711.028413.710.0021,700.00