Web
 Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

46

Quality Score

96

Timing Score

QST

Quang Ninh Book and Educati...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 12,000.00
 • PEG -0.29
Compare Watchlist Myport
2

46

Quality Score

94

Timing Score

STC

Book and Educational Equipm...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 14,100.00
 • PEG -0.22
Compare Watchlist Myport
3

31

Quality Score

94

Timing Score

TTC

Thanh Thanh Joint Stock Com...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 12,400.00
 • PEG -0.18
Compare Watchlist Myport
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1QST6.864.903.210.02 M0.45-0.2912,000.00
2STC10.6036.8812.970.08 M4.93-0.2214,100.00
3TTC6.390.000.000.07 M3.37-0.1812,400.00
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

31

Quality Score

N/A

Timing Score

DDM

Dong Do Marine Joint Stock ...Company financial health is Not Good
 • VN:UNQ-VNM
 • VND 0.00
Compare Watchlist Myport
2

62

Quality Score

89

Timing Score

BSI

BIDV Securities Joint Stock...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 9,640.00
 • PEG 1.35
Compare Watchlist Myport
3

54

Quality Score

91

Timing Score

BCG

Bamboo Capital Joint Stock ...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 8,360.00
 • PEG -0.38
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1DDM0.003.72-2.81-13.750.000.00
2BSI11.7419.1113.711.17 M36.331.359,640.00
3BCG22.4414.842.601.14 M4.16-0.388,360.00
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

69

Quality Score

91

Timing Score

IMP

Imexpharm Corporation
 • VN:HOSE
 • VND 55,200.00
Compare Watchlist Myport
2

92

Quality Score

91

Timing Score

PDN

Dong Nai Port JSC
 • VN:HOSE
 • VND 79,900.00
Compare Watchlist Myport
3

54

Quality Score

91

Timing Score

SEB

Mien Trung Power Investment...
 • VN:HNX
 • VND 37,000.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1IMP26.7312.656.913.68 M17.550.0055,200.00
2PDN11.4133.4714.221.48 M22.250.0079,900.00
3SEB13.94-1.410.701.18 M7.600.0037,000.00
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.
1

38

Quality Score

91

Timing Score

TKC

Tan Ky Construction Real Es...
 • VN:HNX
 • VND 3,800.00
Compare Watchlist Myport
2

69

Quality Score

91

Timing Score

SGC

Sa Giang Import Export Corp...
 • VN:HNX
 • VND 98,000.00
Compare Watchlist Myport
3

31

Quality Score

91

Timing Score

APS

Asia Pacific Securities Joi...
 • VN:HNX
 • VND 3,100.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1TKC-6.232.171.630.04 M0.690.003,800.00
2SGC20.0930.3114.840.70 M9.930.0098,000.00
3APS-1,063.180.000.000.12 M53.720.003,100.00
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

31

Quality Score

91

Timing Score

POM

Pomina Steel Joint Stock Co...
 • VN:HOSE
 • VND 11,500.00
Compare Watchlist Myport
2

69

Quality Score

91

Timing Score

VCB

Joint Stock Commercial Bank...
 • VN:HOSE
 • VND 94,500.00
Compare Watchlist Myport
3

38

Quality Score

91

Timing Score

OPC

OPC Pharmaceutical Joint St...
 • VN:HOSE
 • VND 58,000.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1POM-17.291.922.013.20 M0.720.0011,500.00
2VCB22.9917.451.35350.49 M41.740.0094,500.00
3OPC16.5112.406.301.54 M10.720.0058,000.00