Web
 Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

Xếp hạng cổ phiếu dựa vào tất cả các chỉ số, dựa trên thời điểm mua
1

69

Quality Score

96

Timing Score

TSB

Tiasang Battery Joint stock...Company financial health is OK
 • VN:HNX
 • VND 9,600.00
 • PEG -14.59
Compare Watchlist Myport
2

46

Quality Score

96

Timing Score

NFC

Ninh Binh Phosphate Fertili...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 9,200.00
 • PEG 0.04
Compare Watchlist Myport
3

15

Quality Score

94

Timing Score

PDC

Petroleum Phuongdong Touris...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 6,200.00
 • PEG 0.00
Compare Watchlist Myport
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1TSB14.206.043.800.06482.61-14.599,600.00
2NFC16.856.744.400.14472.370.049,200.00
3PDC-4.18-6.09-1.830.0930-30.690.006,200.00
Xếp hạng cổ phiếu dựa vào Điểm Xếp hạng xã hội, dựa trên thời điểm mua
1

62

Quality Score

26

Timing Score

ABT

Bentre Aquaproduct Import a...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 30,400.00
 • PEG -1.82
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

55

Timing Score

AAA

An Phat Bioplastics Joint S...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 15,550.00
 • PEG 0.52
Compare Watchlist Myport
3

38

Quality Score

54

Timing Score

SVN

Vexilla Viet Nam Group Join...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 4,400.00
 • PEG 0.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1ABT25.0716.300.330.349527.10-1.8230,400.00
2AAA11.787.782.673.44843.530.5215,550.00
3SVN0.000.02-2.740.09241.170.004,400.00
Stocks ordered by MACD timing indicator. The indicator also looks for only stocks with MACD value > 0 and MACD line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

23

Quality Score

91

Timing Score

MSN

Masan Group Corporation
 • VN:HOSE
 • VND 108,100.00
Compare Watchlist Myport
2

62

Quality Score

91

Timing Score

SJS

Song Da Urban & Industrial ...
 • VN:HOSE
 • VND 51,300.00
Compare Watchlist Myport
3

77

Quality Score

91

Timing Score

SHB

Saigon - Hanoi Commercial J...
 • VN:HNX
 • VND 28,600.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1MSN643.455.441.47126.98330.940.00108,100.00
2SJS191.421.913.265.84292.690.0051,300.00
3SHB74.2421.431.2855.071152.070.0028,600.00
Stocks ordered by RSI timing indicator. The indicator also looks for only stocks those RSI line just crossed up 70 no longer than 3 days.
1

77

Quality Score

91

Timing Score

SHB

Saigon - Hanoi Commercial J...
 • VN:HNX
 • VND 28,600.00
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

64

Timing Score

DBT

Ben Tre Pharmaceutical Join...
 • VN:HOSE
 • VND 14,000.00
Compare Watchlist Myport
3

92

Quality Score

91

Timing Score

EVS

Everest Securities Joint St...
 • VN:HNX
 • VND 20,000.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1SHB74.2421.431.2855.071152.070.0028,600.00
2DBT32.341.641.810.19890.000.0014,000.00
3EVS26.7336.5829.461.200059.880.0020,000.00
Stocks ordered by STOCHASTIC timing indicator. The indicator also looks for only stocks with STOCHASTIC value > 80 and STOCHASTIC line just crossed up the signal line no longer than 3 days.
1

31

Quality Score

91

Timing Score

DTL

Dai Thien Loc Corporation
 • VN:HOSE
 • VND 25,550.00
Compare Watchlist Myport
2

62

Quality Score

91

Timing Score

TSC

Techno - Agricultural Suppl...
 • VN:HOSE
 • VND 14,200.00
Compare Watchlist Myport
3

46

Quality Score

87

Timing Score

NAF

Nafoods Group Joint Stock C...
 • VN:HOSE
 • VND 25,400.00
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEGPrice
1DTL-25.932.133.801.54911.070.0025,550.00
2TSC124.580.920.682.09663.670.0014,200.00
3NAF21.538.914.951.20825.230.0025,400.00