Web
 Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2020-11-25 Q3/20
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

69

Quality Score

69

Timing Score

HJS

Nam Mu Hydropower Joint Stock Co...Company financial health is OK
 • VN:HNX
...
 • VND 32,000.00
 • PEG 1.07
Compare Watchlist Myport

54

Quality Score

91

Timing Score

REE

Refrigeration Electrical Enginee...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
...
 • VND 47,600.00
 • PEG -0.57
Compare Watchlist Myport

54

Quality Score

91

Timing Score

BCG

Bamboo Capital Joint Stock CompanyCompany financial health is Not Good
 • VN:HOSE
...
 • VND 8,360.00
 • PEG -0.38
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
HJS12.867.3311.380.000.001.0732,000.00
REE10.354.3312.924.413.36-0.5747,600.00
BCG22.442.6014.8410.049.57-0.388,360.00
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

69

Quality Score

91

Timing Score

DPR

Dong Phu Rubber Joint Stock...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 45,100.00
 • PEG 0.17
Compare Watchlist Myport

62

Quality Score

69

Timing Score

NBB

577 Investment CorporationCompany financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 22,400.00
 • PEG -0.23
Compare Watchlist Myport

38

Quality Score

81

Timing Score

NFC

Ninh Binh Phosphate Fertili...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 7,900.00
 • PEG 1.11
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
DPR9.435.7113.640.000.000.1745,100.00
NBB14.244.7115.3920.006.70-0.2322,400.00
NFC23.300.000.000.000.001.117,900.00
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

77

Quality Score

91

Timing Score

WCS

West Coach Station Joint Stock C...Company financial health is Good
 • VN:HNX
...
 • VND 202,000.00
 • PEG -1.02
Compare Watchlist Myport

69

Quality Score

91

Timing Score

PHP

Port of Hai Phong Joint Stock Co...Company financial health is OK
 • VN:HNX
...
 • VND 14,400.00
 • PEG 0.18
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
WCS10.2312.3746.600.000.00-1.02202,000.00
PHP10.546.4813.380.000.000.1814,400.00
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice