Web
 Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2021-03-05 Q4/20
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.

92

Quality Score

91

Timing Score

EVS

Everest Securities Joint Stock C...Company financial health is Good
 • VN:HNX
...
 • VND 20,000.00
 • PEG 0.00
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

89

Timing Score

TVS

Thien Viet Securities Joint Stoc...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
...
 • VND 19,900.00
 • PEG 0.00
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

29

Timing Score

NTL

Tu Liem Urban Development Joint ...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
...
 • VND 25,250.00
 • PEG 2.06
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
EVS26.7329.4636.580.000.000.0020,000.00
TVS28.0115.1343.610.000.00-0.0019,900.00
NTL28.1913.2326.465.945.942.0625,250.00
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn

92

Quality Score

89

Timing Score

SHS

Saigon - Hanoi Securities J...Company financial health is Good
 • VN:HNX
 • VND 30,100.00
 • PEG 0.14
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

87

Timing Score

HPG

Hoa Phat Group Joint Stock ...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 61,400.00
 • PEG 0.54
Compare Watchlist Myport

92

Quality Score

70

Timing Score

SEB

Mien Trung Power Investment...Company financial health is Good
 • VN:HNX
 • VND 45,000.00
 • PEG 1.57
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
SHS44.4615.8631.190.000.000.1430,100.00
HPG73.8113.9844.680.000.000.5461,400.00
SEB61.3921.4543.607.865.561.5745,000.00
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt

77

Quality Score

27

Timing Score

SCS

Saigon Cargo Service CorporationCompany financial health is Good
 • VN:HOSE
...
 • VND 128,000.00
 • PEG -3002.91
Compare Watchlist Myport

69

Quality Score

27

Timing Score

NCT

Noibai Cargo Terminal Services J...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
...
 • VND 70,200.00
 • PEG -2077.06
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
SCS21,333.3330.1050.650.002.34-3,002.91128,000.00
NCT14,040.0030.0347.100.004.27-2,077.0670,200.00
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice