Web
 Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2022-08-25 Q2/22
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROEDiv Prev YrDiv Current PEGPrice