Web
 Analytics
magic-formula

Magic Formula

Công thức kì diệu (Magic Formula) là gì?

 • Xem các cổ phiếu được sắp xếp bởi Công thức kì diệu (Magic Formula) nổi tiếng từ Joel Greenblatt, là công thức đặt lợi nhuận lớn và cổ phiếu giá rẻ lên hàng đầu! Công thức này đã được chứng minh rằng dễ dàng đánh bại nhiều thị trường chứng khoán, ví dụ: Thị trường chứng khoán Thái Lan, Singapore, Mỹ. Bạn có thể chọn Công thức kì diệu theo phương pháp sử dụng ROE hoặc ROIC trong công thức. ROIC (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư) cũng sẽ cho thấy công ty quản lý nợ tốt như thế nào để tạo ra lợi nhuận
1

85

Quality Score

91

Timing Score

HDB

Ho Chi Minh City Developmen...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 31,200.00
 • PEG 0.64
Compare Watchlist Myport
2

92

Quality Score

91

Timing Score

TCB

Vietnam Technological and C...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 48,650.00
 • PEG 0.79
Compare Watchlist Myport
3

77

Quality Score

91

Timing Score

HCM

Ho Chi Minh City Securities...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 35,400.00
 • PEG 0.35
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank StockPrice P/E P/BV ROE ROIC ROA Market Cap NPM PEG
1HDB31,200.0021.56382.022326.29000.00002.080049.7341.89000.6371
2TCB48,650.0028.74972.171323.30000.00003.9700170.5154.41000.7863
3HCM35,400.0025.12742.267627.98000.00009.380010.8030.89000.3471
1

62

Quality Score

91

Timing Score

STB

Saigon Thuong Tin Commercia...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 26,400.00
 • PEG 27.49
Compare Watchlist Myport
2

85

Quality Score

69

Timing Score

APS

Asia Pacific Securities Joi...Company financial health is Good
 • VN:HNX
 • VND 10,200.00
 • PEG -0.44
Compare Watchlist Myport
3

69

Quality Score

56

Timing Score

VCB

Joint Stock Commercial Bank...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 96,900.00
 • PEG 16935.35
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank StockPrice P/E P/BV ROE ROIC ROA Market Cap NPM PEG
1STB26,400.00290.52491.64449.63040.00000.566947.6218.760527.4930
2APS10,200.00158.55740.916832.66000.000031.89000.4072.4500-0.4388
3VCB96,900.0024225.00003.822921.10550.00001.4493359.3947.204716935.3497