Web
 Analytics
magic-formula

Magic Formula

Công thức kì diệu (Magic Formula) là gì?

 • Xem các cổ phiếu được sắp xếp bởi Công thức kì diệu (Magic Formula) nổi tiếng từ Joel Greenblatt, là công thức đặt lợi nhuận lớn và cổ phiếu giá rẻ lên hàng đầu! Công thức này đã được chứng minh rằng dễ dàng đánh bại nhiều thị trường chứng khoán, ví dụ: Thị trường chứng khoán Thái Lan, Singapore, Mỹ. Bạn có thể chọn Công thức kì diệu theo phương pháp sử dụng ROE hoặc ROIC trong công thức. ROIC (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư) cũng sẽ cho thấy công ty quản lý nợ tốt như thế nào để tạo ra lợi nhuận
1

92

Quality Score

89

Timing Score

VPB

Vietnam Prosperity Joint St...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 40,000.00
 • PEG 0.35
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

87

Timing Score

HKB

Hanoi-Kinhbac Agriculture a...Company financial health is Not Good
 • VN:HNX
 • VND 800.00
 • PEG 0.00
Compare Watchlist Myport
3

69

Quality Score

28

Timing Score

EIB

Vietnam Export Import Comme...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 18,100.00
 • PEG 0.88
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank StockPrice P/E P/BV ROE ROIC ROA Market Cap NPM PEG
1VPB40,000.009.36391.859922.61000.00002.780098.1945.34000.3482
2HKB800.00-0.64080.1290-18.6500-6.9700-6.41000.04-1308.32000.0002
3EIB18,100.0020.79341.32304.77000.00000.510022.2523.98000.8826
1

77

Quality Score

89

Timing Score

CTG

Vietnam Joint Stock Commerc...Company financial health is Good
 • VN:HOSE
 • VND 37,250.00
 • PEG 0.13
Compare Watchlist Myport
2

38

Quality Score

51

Timing Score

BID

Joint Stock Commercial Bank...Company financial health is Not Good
 • VN:HOSE
 • VND 43,600.00
 • PEG -1.47
Compare Watchlist Myport
3

62

Quality Score

89

Timing Score

STB

Saigon Thuong Tin Commercia...Company financial health is OK
 • VN:HOSE
 • VND 18,350.00
 • PEG 0.17
Compare Watchlist Myport

Xem thêm các cổ phiếu khác

Nâng cấp lên thành Thành viên PRO để sử dụng tất cả các tính năng và dữ liệu, để xem thêm các cổ phiếu chất lượng cao nhất mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho bạn.


USE PRO
Rank StockPrice P/E P/BV ROE ROIC ROA Market Cap NPM PEG
1CTG37,250.0010.13931.635625.53000.00001.6500138.7043.13000.1272
2BID43,600.0024.56922.29048.41000.00000.4500175.3619.3100-1.4743
3STB18,350.0010.29921.143011.71000.00000.680033.1016.89000.1739