Web
 Analytics
Cổ phiếu ABM - (MAI) | Asia Biomass Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-07-29

Stock Check  (Updated: 2021-07-28 02:31:59)

Asia Biomass Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.46
Price
-0.01 (-0.68%)
Day Change

ABM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.04 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score24
  Magic Formula Rank by ROA
494
  Magic Formula Rank by ROE
494
  Magic Formula Rank by ROIC
496
  Price 1.46
  PBV / Sector
1.24 / 2.98
GOOD
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
36.50 / -18.85
  PEG or PE/Growth / Sector
57.90 / 2.72
  Average 1M Daily Value
5.25 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.40 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.05 / 6.83
  NPM Average (%) / Sector
0.18 / 5.32
  NPM Change Average (%) / Sector
3.55 / 1.95
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.74 / 6.43
  ROA Average (%) / Sector
0.48 / 3.43
  ROA Change Average (%) / Sector
4.46 / 3.04
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.97 / 18.24
  ROE Average (%) / Sector
0.66 / 10.02
  ROE Change Average (%) / Sector
24.02 / 8.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.25
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.16
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.61
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-07-28 02:34:53
  SymbolABM
  NameAsia Biomass Public Company Limited
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketMAI
  Listed Shares300.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 438.00 / 71,006.15
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks