Web
 Analytics
Cổ phiếu EA - (SET) | Energy Absolute Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Energy Absolute Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 59.75
Price
0.25 (0.42%)
Day Change

EA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.49 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score61
  Magic Formula Rank by ROA
307
  Magic Formula Rank by ROE
307
  Magic Formula Rank by ROIC
330
  Price 59.75
  PBV / Sector
8.01 / 2.53
  Earning Per Share 0.40
  PE / Sector
42.68 / 24.85
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.94 / -0.24
  Average 1M Daily Value
969.97 M
  Average 1W Daily Value
682.64 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.38 / 33.56
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
36.61 / 12.48
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.08 / 87.80
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.78 / 2.90
  ROA Average (%) / Sector
6.63 / 3.48
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.45 / 0.46
  ROE (%) / Sector
19.63 / 13.56
  ROE Average (%) / Sector
27.65 / 13.82
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.69 / 1.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.50 / 2.32
  Dividend Average (%) / Sector
0.55 / 2.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.20 / 0.70
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolEA
  NameEnergy Absolute Public Company Limited
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketSET
  Listed Shares3,730.00 M
  Par Value0.10
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.22 M / 0.08 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks