Web
 Analytics
Cổ phiếu AI - (SET) | ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-01-20

Stock Check  (Updated: 2022-01-20 02:30:02)

ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.95
Price
-0.10 (-1.42%)
Day Change

AI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng70%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
9
GREAT
  Price 6.95
  PBV / Sector
1.94 / 2.01
  Earning Per Share 0.10
  PE / Sector
8.81 / 21.74
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.19 / -2.58
GREAT
  Average 1M Daily Value
5.70 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5.49 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.97 / 23.15
  NPM Average (%) / Sector
10.28 / 19.71
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.14 / 1.98
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
20.63 / 8.51
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.67 / 6.66
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
3.76 / 0.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.68 / 12.79
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
18.97 / 9.27
  ROE Change Average (%) / Sector
2.68 / 2.22
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
8.63 / 2.93
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.71 / 3.58
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.93 / -0.51
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-01-20 08:07:12
  SymbolAI
  NameASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares700.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,864.99 / 82,426.97
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks