Stock Check  (Updated: 2020-08-08 04:50:43)

THB 56.75
Price
0.00 (0%)
Day Change
THB 56.75 >> N/A

INTUCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score30
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 56.75
  PBV / Sector
5.42 / 5.63
  Earning Per Share 0.85
  PE / Sector
16.66 / 17.05
  PEG or PE/Growth / Sector
10.90 / 6.47
  Average 1M Daily Volume
9.71M
  Average 1W Daily Volume
7.89M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
277.07 / 101.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
187.16 / 69.64
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
89.89 / 29.88
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.48 / 3.33
  ROA Average (%) / Sector
0.08 / 3.58
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.45 / -1.94
  ROE (%) / Sector
28.61 / 33.83
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
31.56 / 32.53
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-23.91 / -11.12
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.67 / 4.40
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
6.31 / 4.50
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.53 / -2.08
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 04:50:43
  SymbolINTUCH
  NameIntouch Holdings Public Company Limited
  SectorWireless Telecommunication Services
  MarketSET
  Listed Shares3,206.51M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 181,969.41M / 277,886.30M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks