Web
 Analytics
Cổ phiếu JMART - (SET) | Jay Mart Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 03:41:53)

Jay Mart Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 34.75
Price
-1.25 (-3.47%)
Day Change

JMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.23 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
311
  Magic Formula Rank by ROE
311
  Magic Formula Rank by ROIC
329
  Price 34.75
  PBV / Sector
5.84 / 4.78
  Earning Per Share 0.36
  PE / Sector
31.03 / 38.59
  PEG or PE/Growth / Sector
0.33 / 0.52
GOOD
  Average 1M Daily Value
346.50 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
250.47 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.47 / 6.43
  NPM Average (%) / Sector
5.37 / 3.67
  NPM Change Average (%) / Sector
13.19 / 3.90
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.14 / 5.08
  ROA Average (%) / Sector
4.28 / 3.81
  ROA Change Average (%) / Sector
2.81 / 1.11
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.56 / 17.37
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
14.42 / 12.23
  ROE Change Average (%) / Sector
19.43 / 5.76
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.42 / 1.86
  Dividend Average (%) / Sector
2.25 / 3.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.86 / -1.09
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 03:46:00
  SymbolJMART
  NameJay Mart Public Company Limited
  SectorElectronic Equipment Instruments and Components
  MarketSET
  Listed Shares1,024.05 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.04 M / 0.05 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks