Stock Check  (Updated: 2020-07-14 04:50:41)

THB 4.30
Price
-0.02 (-0.46%)
Day Change
THB 4.30 >> N/A

ALT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
321
  Magic Formula Rank by ROE
321
  Magic Formula Rank by ROIC
330
  Price 4.30
  PBV / Sector
2.87 / 2.87
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
37.43 / 37.43
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.27 / -0.27
  Average 1M Daily Volume
19.15M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
13.70M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
119.29 / 119.29
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.95 / 17.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-27.35 / -27.35
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-8.63 / -8.63
  ROA Average (%) / Sector
-1.80 / -1.80
  ROA Change Average (%) / Sector
-9.38 / -9.38
  ROE (%) / Sector
51.26 / 51.26
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
10.19 / 10.19
  ROE Change Average (%) / Sector
-36.25 / -36.25
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.39 / 0.39
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.84 / -0.84
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-11 05:15:23
  SymbolALT
  NameALT Telecom Public Company Limited
  SectorCommunications Equipment
  MarketSET
  Listed Shares1,019.00M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,381.72M / 4,381.72M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks