Web
 Analytics
Cổ phiếu BCPG - (SET) | BCPG Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:33:20)

THB 13.70
Price
0.10 (0.74%)
Day Change

BCPG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
250
  Magic Formula Rank by ROE
250
  Magic Formula Rank by ROIC
288
  Price 13.70
  PBV / Sector
1.61 / 2.42
  Earning Per Share 0.92
  PE / Sector
14.57 / 25.49
  PEG or PE/Growth / Sector
4.13 / -3.08
  Average 1M Daily Value
44.04 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
52.21 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.08 / 30.98
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
52.46 / 13.54
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.43 / 20.02
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.23 / 3.09
  ROA Average (%) / Sector
4.04 / 3.31
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.24 / -0.16
  ROE (%) / Sector
10.03 / 12.34
  ROE Average (%) / Sector
13.49 / 12.60
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.01 / -0.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
2.41 / 2.11
  Dividend Average (%) / Sector
3.09 / 2.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.39 / 0.23
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:45:20
  SymbolBCPG
  NameBCPG Public Company Limited
  SectorIndependent Power and Renewable Electricity Producers
  MarketSET
  Listed Shares2,642.22 M
  Par Value5.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.04 M / 0.07 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks