Web
 Analytics
Cổ phiếu LHK - (SET) | Lohakit Metal Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 03:30:58)

THB 2.22
Price
0.02 (0.91%)
Day Change
THB 2.22 >> N/A

LHK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
130
  Magic Formula Rank by ROE
130
  Magic Formula Rank by ROIC
124
  Price 2.22
  PBV / Sector
0.60 / 1.13
GREAT
  Earning Per Share -0.01
  PE / Sector
12.73 / 7.41
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.29 / 0.48
  Average 1M Daily Value
0.17 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-0.63 / 6.75
  NPM Average (%) / Sector
3.67 / 5.44
  NPM Change Average (%) / Sector
1.08 / 2.82
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.59 / 3.80
  ROA Average (%) / Sector
5.57 / 4.71
  ROA Change Average (%) / Sector
1.78 / -0.11
GOOD
  ROE (%) / Sector
-1.09 / 8.18
  ROE Average (%) / Sector
9.88 / 9.77
  ROE Change Average (%) / Sector
3.15 / 0.41
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
9.91 / 4.60
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
9.92 / 3.93
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
6.78 / 1.95
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 03:43:05
  SymbolLHK
  NameLohakit Metal Public Company Limited
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketSET
  Listed Shares383.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 850.26 M / 1,270.44 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks