Web
 Analytics
Cổ phiếu NETBAY - (MAI) | Netbay Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:33:20)

Netbay Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 25.50
Price
-1.00 (-3.77%)
Day Change

NETBAY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
168
  Magic Formula Rank by ROE
168
  Magic Formula Rank by ROIC
173
  Price 25.50
  PBV / Sector
9.77 / 7.56
  Earning Per Share 0.78
  PE / Sector
31.88 / 35.84
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.12 / -0.26
  Average 1M Daily Value
54.43 M
  Average 1W Daily Value
27.47 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.27 / 31.50
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.89 / 30.42
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.50 / 3.69
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.49 / 11.62
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.86 / 12.25
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
0.68 / -0.46
  ROE (%) / Sector
32.44 / 22.92
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
33.76 / 24.75
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.72 / -1.71
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
3.06 / 2.23
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.66 / 1.92
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.37 / 0.44
GOOD
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:45:20
  SymbolNETBAY
  NameNetbay Public Company Limited
  SectorSoftware
  MarketMAI
  Listed Shares200.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5100.0000 / 5933.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks