Stock Check  (Updated: 2020-08-13 04:50:44)

THB 23.40
Price
+1.40 (+6.36%)
Day Change
THB 23.40 >> N/A

CPNREIT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score12
  Magic Formula Rank by ROA
211
  Magic Formula Rank by ROE
211
  Magic Formula Rank by ROIC
243
  Price 23.40
  PBV / Sector
1.75 / 0.85
  Earning Per Share 0.36
  PE / Sector
16.24 / 8.05
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.86 / 0.13
  Average 1M Daily Volume
1.25M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
1.86M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận77%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
67.84 / 65.67
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.40 / 52.37
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-34.35 / 0.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.01 / 3.64
  ROA Average (%) / Sector
5.04 / 3.35
  ROA Change Average (%) / Sector
0.37 / 1.04
  ROE (%) / Sector
10.80 / 7.20
  ROE Average (%) / Sector
5.81 / 5.32
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.38 / 1.78
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
6.41 / 6.67
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.65 / 5.38
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.96 / 1.76
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 04:55:54
  SymbolCPNREIT
  NameCPN Retail Growth Leasehold REIT
  SectorEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
  MarketSET
  Listed Shares2,212.48M
  Par Value13.11
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 51,771.95M / 7,170.41M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks