Web
 Analytics
Cổ phiếu EE - (SET) | ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-01-20

Stock Check  (Updated: 2022-01-20 02:30:02)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.20
Price
0.10 (4.76%)
Day Change

EE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
930
  Magic Formula Rank by ROE
930
  Magic Formula Rank by ROIC
901
  Price 2.20
  PBV / Sector
3.60 / 1.79
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
27.82 / 15.78
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / -0.17
GREAT
  Average 1M Daily Value
324.40 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
827.84 M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
91.64 / 15.59
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
134.12 / 16.53
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-86.86 / -6.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
16.72 / 14.51
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
6.76 / 8.36
  ROA Change Average (%) / Sector
4.23 / 2.35
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.15 / 20.51
  ROE Average (%) / Sector
6.24 / 10.97
  ROE Change Average (%) / Sector
3.36 / 4.07
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.99
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.91
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.41
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-01-20 08:07:12
  SymbolEE
  NameETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorAgro & Food Industry >> Agribusiness
  MarketSET
  Listed Shares2,780.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,116.00 / 9,767.88
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks