Stock Check  (Updated: 2020-07-14 04:50:41)

THB 2.38
Price
-0.02 (-0.83%)
Day Change
THB 2.38 >> N/A

DCC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
143
  Magic Formula Rank by ROE
143
  Magic Formula Rank by ROIC
157
  Price 2.38
  PBV / Sector
4.58 / 1.42
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
16.50 / 4.00
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.57 / -0.24
  Average 1M Daily Volume
18.36M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
35.55M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.87 / 6.64
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.21 / 5.86
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-7.68 / -3.70
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.97 / 4.22
  ROA Average (%) / Sector
13.23 / 4.09
  ROA Change Average (%) / Sector
-10.40 / -2.64
  ROE (%) / Sector
39.02 / 11.51
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
33.68 / 10.24
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-16.08 / -7.59
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
2.94 / 2.91
  Dividend Average (%) / Sector
4.35 / 2.77
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.74 / 2.40
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 04:55:50
  SymbolDCC
  NameDynasty Ceramic Public Company Limited
  SectorBuilding Products
  MarketSET
  Listed Shares8,198.94M
  Par Value0.10
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 19,513.48M / 4,583.18M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks