Web
 Analytics
Cổ phiếu KTC - (SET) | Krungthai Card Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Krungthai Card Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 78.50
Price
1.50 (1.95%)
Day Change

KTC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.21 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
5
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
5
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
9
GREAT
  Price 78.50
  PBV / Sector
8.88 / 3.69
  Earning Per Share 0.51
  PE / Sector
37.92 / 23.51
  PEG or PE/Growth / Sector
-10.96 / -4.01
  Average 1M Daily Value
731.35 M
  Average 1W Daily Value
539.37 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận77%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
36.00 / 39.82
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
33.25 / 33.28
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
13.30 / 4.62
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.14 / 5.56
  ROA Average (%) / Sector
5.62 / 4.94
  ROA Change Average (%) / Sector
2.88 / 0.70
GREAT
  ROE (%) / Sector
23.84 / 16.49
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
29.01 / 16.55
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
4.54 / 3.02
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.02
  Dividend Average (%) / Sector
1.04 / 2.84
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.29 / 1.86
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolKTC
  NameKrungthai Card Public Company Limited
  SectorConsumer Finance
  MarketSET
  Listed Shares2,578.33 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.20 M / 0.04 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks