Web
 Analytics
Cổ phiếu DMT - (SET) | Don Muang Tollway Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

Don Muang Tollway Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.90
Price
-0.10 (-0.77%)
Day Change

DMT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Yếu tố Chất lượng39%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
388
  Magic Formula Rank by ROE
388
  Magic Formula Rank by ROIC
442
  Price 12.90
  PBV / Sector
1.61 / 3.02
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
22.46 / 28.00
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 9.44
  Average 1M Daily Value
20.76 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13.70 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
32.23 / 21.17
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.36 / 10.39
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.74 / 10.60
  ROA Average (%) / Sector
10.28 / 7.93
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.00
  ROE (%) / Sector
6.38 / 14.80
  ROE Average (%) / Sector
10.40 / 9.88
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.44
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.37
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.50
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolDMT
  NameDon Muang Tollway Public Company Limited
  SectorServices >> Transportation & Logistics
  MarketSET
  Listed Shares1,181.23 M
  Par Value5.20
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 15,237.90 / 21,406.81
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks