Web
 Analytics
Cổ phiếu BCT - (SET) | Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 03:30:58)

Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 41.50
Price
0.50 (1.22%)
Day Change
THB 41.50 >> N/A

BCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
107
  Price 41.50
  PBV / Sector
0.65 / 1.76
GREAT
  Earning Per Share -2.37
  PE / Sector
8.39 / 3.63
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.08 / 0.56
  Average 1M Daily Value
0.61 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.39 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-77.38 / 8.06
  NPM Average (%) / Sector
9.71 / 8.07
  NPM Change Average (%) / Sector
12.09 / -3.29
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.85 / 5.90
  ROA Average (%) / Sector
3.68 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
2.91 / -2.43
GREAT
  ROE (%) / Sector
-14.44 / 13.59
  ROE Average (%) / Sector
8.09 / 13.80
  ROE Change Average (%) / Sector
6.85 / -8.16
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.89 / 4.38
  Dividend Average (%) / Sector
1.57 / 4.25
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.75 / 1.69
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 03:43:05
  SymbolBCT
  NameBirla Carbon (Thailand) Public Company Limited
  SectorChemicals
  MarketSET
  Listed Shares300.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 12,450.00 M / 18,062.88 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks