Web
 Analytics
Cổ phiếu EMC - (SET) | EMC PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

THB 0.29
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

EMC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
904
  Magic Formula Rank by ROE
904
  Magic Formula Rank by ROIC
884
  Price 0.29
  PBV / Sector
1.17 / 1.63
GREAT
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
39.08 / 40.71
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / -0.49
GREAT
  Average 1M Daily Value
53.08 M
  Average 1W Daily Value
62.84 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.06 / 5.72
  NPM Average (%) / Sector
-19.70 / 2.77
  NPM Change Average (%) / Sector
34.71 / 2.11
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.73 / 5.47
  ROA Average (%) / Sector
-1.87 / 5.10
  ROA Change Average (%) / Sector
8.17 / 0.40
GREAT
  ROE (%) / Sector
3.04 / 8.42
  ROE Average (%) / Sector
-2.70 / 7.58
  ROE Change Average (%) / Sector
12.39 / -0.11
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.98
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.84
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.49
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolEMC
  NameEMC PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorProperty & Construction >> Construction Services
  MarketSET
  Listed Shares8,433.75 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,445.79 / 6,714.94
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks