Stock Check  (Updated: 2020-07-04 04:50:37)

THB 9.50
Price
-0.10 (-1.04%)
Day Change
THB 9.50 >> N/A

GRAMMY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score14
  Magic Formula Rank by ROA
227
  Magic Formula Rank by ROE
227
  Magic Formula Rank by ROIC
194
  Price 9.50
  PBV / Sector
6.46 / 4.79
  Earning Per Share 0.05
  PE / Sector
24.03 / 22.92
  PEG or PE/Growth / Sector
0.13 / -0.43
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.05M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.02M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.13 / 15.85
  NPM Average (%) / Sector
-0.70 / -2,317.37
  NPM Change Average (%) / Sector
13.70 / -81.32
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.07 / 6.41
  ROA Average (%) / Sector
3.18 / 2.95
  ROA Change Average (%) / Sector
9.34 / 4.30
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.23 / 24.23
  ROE Average (%) / Sector
-1.10 / 2.16
  ROE Change Average (%) / Sector
63.41 / 29.78
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.16 / 1.52
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
1.21 / 0.80
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.91 / 1.10
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 04:55:49
  SymbolGRAMMY
  NameGMM Grammy Public Company Limited
  SectorEntertainment
  MarketSET
  Listed Shares819.95M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,789.52M / 5,346.27M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks