Web
 Analytics
Cổ phiếu MATI - (SET) | Matichon Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

THB 4.00
Price
0 (0%)
Day Change
THB N/A >> N/A

MATI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 4.00
  PBV / Sector
0.56 / 4.91
GREAT
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
-14.99 / 32.20
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / -4.21
GREAT
  Average 1M Daily Value
8676
  Average 1W Daily Value
4200
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-0.07 / 8.25
  NPM Average (%) / Sector
0.05 / -0.21
  NPM Change Average (%) / Sector
2.83 / 13.31
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.25 / 1.39
  ROA Average (%) / Sector
-1.53 / 1.90
  ROA Change Average (%) / Sector
1.02 / 0.14
GOOD
  ROE (%) / Sector
-0.03 / 16.55
  ROE Average (%) / Sector
0.06 / 8.65
  ROE Change Average (%) / Sector
2.39 / 8.04
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.50 / 2.84
  Dividend Average (%) / Sector
1.70 / 2.48
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.16 / 1.17
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:50:51
  SymbolMATI
  NameMatichon Public Company Limited
  SectorMedia
  MarketSET
  Listed Shares185.35M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 741.40M / 11,593.41M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks