Stock Check  (Updated: 2020-07-04 04:50:37)

THB 7.70
Price
-0.05 (-0.65%)
Day Change
THB 7.70 >> N/A

AUCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score28
  Magic Formula Rank by ROA
148
  Magic Formula Rank by ROE
148
  Magic Formula Rank by ROIC
148
  Price 7.70
  PBV / Sector
9.87 / 6.71
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
18.69 / 29.70
  PEG or PE/Growth / Sector
0.93 / 0.21
  Average 1M Daily Volume
4.40M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
4.04M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.26 / 14.87
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.09 / 16.99
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.98 / 4.24
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.01 / 7.36
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.45 / 10.83
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
6.94 / 2.23
GREAT
  ROE (%) / Sector
43.86 / 19.38
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
36.07 / 23.85
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
15.40 / -2.15
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
5.19 / 2.52
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.49 / 1.85
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.27 / 1.30
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 04:55:49
  SymbolAUCT
  NameUnion Auction Public Company Limited
  SectorDiversified Consumer Services
  MarketMAI
  Listed Shares550.00M
  Par Value0.25
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,235.00M / 6,487.33M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks