Web
 Analytics
Cổ phiếu AUCT - (MAI) | Union Auction Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 03:41:53)

Union Auction Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.10
Price
-0.20 (-1.94%)
Day Change

AUCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.08 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score38
  Magic Formula Rank by ROA
140
  Magic Formula Rank by ROE
140
  Magic Formula Rank by ROIC
137
  Price 10.10
  PBV / Sector
9.62 / 7.16
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
22.44 / 31.53
  PEG or PE/Growth / Sector
2.15 / 0.20
  Average 1M Daily Value
52.03 M
  Average 1W Daily Value
28.68 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.10 / 26.48
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
25.47 / 19.93
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.01 / 10.53
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.56 / 9.23
  ROA Average (%) / Sector
16.97 / 10.61
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-6.07 / -1.97
  ROE (%) / Sector
51.04 / 32.91
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
40.69 / 26.09
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
17.41 / 10.55
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
4.06 / 2.44
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.67 / 2.61
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.32 / -0.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 03:46:00
  SymbolAUCT
  NameUnion Auction Public Company Limited
  SectorDiversified Consumer Services
  MarketMAI
  Listed Shares550.00 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5555.0000 / 7360.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks