Web
 Analytics
Cổ phiếu COM7 - (SET) | Com7 Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 03:30:58)

THB 44.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 44.00 >> N/A

COM7 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
252
  Magic Formula Rank by ROE
252
  Magic Formula Rank by ROIC
234
  Price 44.00
  PBV / Sector
18.03 / 4.43
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
42.71 / 22.00
  PEG or PE/Growth / Sector
2.38 / 0.47
  Average 1M Daily Value
263.38 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
375.31 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.53 / 5.15
  NPM Average (%) / Sector
3.09 / 4.21
  NPM Change Average (%) / Sector
1.42 / 0.88
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.10 / 4.33
  ROA Average (%) / Sector
9.02 / 4.52
  ROA Change Average (%) / Sector
4.72 / 2.04
GREAT
  ROE (%) / Sector
33.09 / 14.46
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
31.56 / 13.36
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
17.60 / 6.48
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.36 / 1.83
  Dividend Average (%) / Sector
2.18 / 1.74
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.10 / 0.28
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 03:43:05
  SymbolCOM7
  NameCom7 Public Company Limited
  SectorSpecialty Retail
  MarketSET
  Listed Shares1,200.00 M
  Par Value0.25
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 52,800.00 M / 32,763.60 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks