Web
 Analytics
Cổ phiếu MEGA - (SET) | Mega Lifesciences Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

Mega Lifesciences Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 36.25
Price
-0.75 (-2.03%)
Day Change
THB 37.00 >> N/A

MEGA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate1.18 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score28
  Magic Formula Rank by ROA
199
  Magic Formula Rank by ROE
199
  Magic Formula Rank by ROIC
197
  Price 37.00
  PBV / Sector
4.97 / 4.97
  Earning Per Share 0.35
  PE / Sector
25.04 / 25.04
  PEG or PE/Growth / Sector
1.96 / 1.96
  Average 1M Daily Value
74.56M
  Average 1W Daily Value
95.84M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.50 / 11.50
  NPM Average (%) / Sector
10.80 / 10.80
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.26 / 1.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.90 / 6.90
  ROA Average (%) / Sector
8.86 / 8.86
  ROA Change Average (%) / Sector
1.15 / 1.15
GOOD
  ROE (%) / Sector
18.82 / 18.82
  ROE Average (%) / Sector
20.00 / 20.00
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
1.72 / 1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.08 / 2.08
  Dividend Average (%) / Sector
2.15 / 2.15
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.77 / 0.77
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolMEGA
  NameMega Lifesciences Public Company Limited
  SectorPharmaceuticals
  MarketSET
  Listed Shares871.87M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 32,259.17M / 32,259.17M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks