Web
 Analytics
Cổ phiếu MEGA - (SET) | Mega Lifesciences Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-15 03:30:54)

Mega Lifesciences Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 40.00
Price
-0.25 (-0.62%)
Day Change
THB 40.00 >> N/A

MEGA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
194
  Magic Formula Rank by ROE
194
  Magic Formula Rank by ROIC
194
  Price 40.00
  PBV / Sector
5.26 / 5.26
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
25.88 / 25.88
  PEG or PE/Growth / Sector
1.69 / 1.69
  Average 1M Daily Value
115.88 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
178.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.10 / 10.10
  NPM Average (%) / Sector
10.52 / 10.52
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.26 / 1.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.86 / 9.86
  ROA Average (%) / Sector
9.45 / 9.45
  ROA Change Average (%) / Sector
1.15 / 1.15
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.77 / 20.77
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.39 / 20.39
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
1.72 / 1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.90 / 0.90
  Dividend Average (%) / Sector
1.92 / 1.92
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.37 / 1.37
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 03:43:09
  SymbolMEGA
  NameMega Lifesciences Public Company Limited
  SectorPharmaceuticals
  MarketSET
  Listed Shares871.87 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.03 M / 0.03 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks