Web
 Analytics
Cổ phiếu KAMART - (SET) | Karmarts Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:33:20)

Karmarts Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.02
Price
-0.04 (-0.99%)
Day Change

KAMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
147
  Magic Formula Rank by ROE
147
  Magic Formula Rank by ROIC
161
  Price 4.02
  PBV / Sector
3.53 / 4.65
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
26.80 / 37.96
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.55 / -3.04
  Average 1M Daily Value
24.75 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
11.50 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.02 / 13.82
  NPM Average (%) / Sector
17.45 / 14.79
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-8.15 / -3.13
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.20 / 6.28
  ROA Average (%) / Sector
13.96 / 9.03
  ROA Change Average (%) / Sector
-10.97 / -4.97
  ROE (%) / Sector
13.25 / 14.33
  ROE Average (%) / Sector
29.42 / 19.40
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-20.86 / -7.93
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.48 / 2.37
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.22 / 2.82
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-3.59 / -0.82
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:45:20
  SymbolKAMART
  NameKarmarts Public Company Limited
  SectorPersonal Products
  MarketSET
  Listed Shares880.00 M
  Par Value0.60
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3537.5920 / 4541.32
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks