Web
 Analytics
Cổ phiếu RS - (SET) | RS Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

THB 25.50
Price
-0.25 (-0.97%)
Day Change

RS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.10 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score61
  Magic Formula Rank by ROA
284
  Magic Formula Rank by ROE
284
  Magic Formula Rank by ROIC
265
  Price 25.50
  PBV / Sector
12.20 / 5.85
  Earning Per Share 0.11
  PE / Sector
46.36 / 24.02
  PEG or PE/Growth / Sector
0.99 / 4.51
  Average 1M Daily Value
402.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
404.50 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.08 / 17.55
  NPM Average (%) / Sector
7.95 / -1,985.63
  NPM Change Average (%) / Sector
11.80 / -68.66
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.60 / 9.69
  ROA Average (%) / Sector
5.73 / 3.14
  ROA Change Average (%) / Sector
9.44 / 4.02
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.01 / 23.43
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
19.15 / 4.04
  ROE Change Average (%) / Sector
25.04 / 18.92
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.05
  Dividend Average (%) / Sector
1.10 / 1.20
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.44
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolRS
  NameRS Public Company Limited
  SectorEntertainment
  MarketSET
  Listed Shares972.50 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.02 M / 8916.66
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks