Web
 Analytics
Cổ phiếu RS - (SET) | RS Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-05 04:01:02)

THB 18.60
Price
0.30 (1.64%)
Day Change
THB 18.60 >> N/A

RS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score64
  Magic Formula Rank by ROA
256
  Magic Formula Rank by ROE
256
  Magic Formula Rank by ROIC
236
  Price 18.60
  PBV / Sector
9.39 / 5.17
  Earning Per Share 0.14
  PE / Sector
36.44 / -8.67
  PEG or PE/Growth / Sector
2.58 / 0.27
  Average 1M Daily Value
135.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
190.67 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.92 / 16.56
  NPM Average (%) / Sector
8.71 / 8.43
  NPM Change Average (%) / Sector
11.80 / 6.46
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.97 / 12.00
  ROA Average (%) / Sector
6.20 / 6.00
  ROA Change Average (%) / Sector
9.44 / 4.84
GREAT
  ROE (%) / Sector
28.45 / 34.87
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.64 / 10.70
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
25.04 / 31.68
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.54 / 1.03
  Dividend Average (%) / Sector
1.20 / 1.15
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.19 / 0.60
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-05 04:13:16
  SymbolRS
  NameRS Public Company Limited
  SectorEntertainment
  MarketSET
  Listed Shares972.50 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 18,088.44 M / 6,207.37 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks