Web
 Analytics
Cổ phiếu CRC - (SET) | Central Retail Corporation Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

Central Retail Corporation Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 27.25
Price
0.25 (0.93%)
Day Change
THB 27.00 >> N/A

CRC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
345
  Magic Formula Rank by ROE
345
  Magic Formula Rank by ROIC
268
  Price 27.00
  PBV / Sector
2.83 / 0.00
  Earning Per Share -0.43
  PE / Sector
21.13 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
9.83 / N/A
  Average 1M Daily Value
764.43M
  Average 1W Daily Value
894.93M
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-6.28 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
1.48 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
2.95 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-2.61 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
1.34 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
3.91 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
-16.30 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
7.02 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
22.83 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
25.41 / 0.00
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.08 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolCRC
  NameCentral Retail Corporation Public Company Limited
  SectorMultiline Retail
  MarketSET
  Listed Shares6,031.00M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 162,837.00M /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks