Web
 Analytics
Cổ phiếu PHOL - (MAI) | Phol Dhanya Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-03-03

Stock Check  (Updated: 2021-03-03 07:45:53)

Phol Dhanya Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.82
Price
-0.02 (-0.70%)
Day Change

PHOL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
88
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
88
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
76
GOOD
  Price 2.82
  PBV / Sector
1.74 / 3.12
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
7.83 / 3.93
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / -0.47
GREAT
  Average 1M Daily Value
4.06 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6.44 M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.90 / 7.07
  NPM Average (%) / Sector
0.02 / 6.29
  NPM Change Average (%) / Sector
4.65 / 3.22
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.04 / 2.48
  ROA Average (%) / Sector
1.91 / 2.11
  ROA Change Average (%) / Sector
1.19 / 2.87
GOOD
  ROE (%) / Sector
16.24 / 5.95
  ROE Average (%) / Sector
0.08 / 7.43
  ROE Change Average (%) / Sector
15.26 / 8.74
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.28 / 3.09
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.79 / 2.89
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
9.48 / 0.81
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-03-03 07:48:54
  SymbolPHOL
  NamePhol Dhanya Public Company Limited
  SectorDistributors
  MarketMAI
  Listed Shares202.50 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignXD
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 571.0507 / 6328.21
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks