Web
 Analytics
Cổ phiếu BRR - (SET) | BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.90
Price
-0.10 (-1.43%)
Day Change

BRR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng58%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.09 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
431
  Magic Formula Rank by ROE
431
  Magic Formula Rank by ROIC
97
GOOD
  Price 6.90
  PBV / Sector
2.01 / 2.71
  Earning Per Share 1.14
  PE / Sector
5.95 / 26.15
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / 0.92
GREAT
  Average 1M Daily Value
23.63 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
10.96 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.70 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
2.33 / 6.41
  NPM Change Average (%) / Sector
2.26 / 0.85
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.93 / 10.86
  ROA Average (%) / Sector
5.56 / 8.98
  ROA Change Average (%) / Sector
1.70 / 0.76
GOOD
  ROE (%) / Sector
39.92 / 15.46
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
6.91 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
7.25 / 1.29
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.01 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
3.45 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.08 / -0.08
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolBRR
  NameBURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares812.10 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,603.49 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks