Web
 Analytics
Cổ phiếu TFMAMA - (SET) | THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-29

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 196.00
Price
2.00 (1.02%)
Day Change

TFMAMA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
398
  Magic Formula Rank by ROE
398
  Magic Formula Rank by ROIC
317
  Price 196.00
  PBV / Sector
2.24 / 2.71
  Earning Per Share 5.93
  PE / Sector
22.90 / 26.15
  PEG or PE/Growth / Sector
9.89 / 0.92
  Average 1M Daily Value
0.38 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.15 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.04 / 8.47
  NPM Average (%) / Sector
18.97 / 6.41
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.24 / 0.85
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.17 / 10.86
  ROA Average (%) / Sector
15.09 / 8.98
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.31 / 0.76
  ROE (%) / Sector
10.05 / 15.46
  ROE Average (%) / Sector
14.86 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.66 / 1.29
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.08 / 3.43
  Dividend Average (%) / Sector
1.96 / 3.43
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.27 / -0.08
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolTFMAMA
  NameTHAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares329.70 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 64,621.99 / 24,506.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks