Stock Check  (Updated: 2020-08-08 04:50:43)

THB 41.50
Price
-0.50 (-1.19%)
Day Change
THB 41.50 >> N/A

OSP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score30
  Magic Formula Rank by ROA
275
  Magic Formula Rank by ROE
275
  Magic Formula Rank by ROIC
285
  Price 41.50
  PBV / Sector
6.87 / 6.16
  Earning Per Share 0.31
  PE / Sector
37.81 / 12.47
  PEG or PE/Growth / Sector
-9.13 / -0.35
  Average 1M Daily Volume
14.45M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
8.52M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.63 / 10.55
  NPM Average (%) / Sector
11.70 / 7.56
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
4.46 / 2.73
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.95 / 7.89
  ROA Average (%) / Sector
10.41 / 6.20
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.34 / 0.50
  ROE (%) / Sector
20.15 / 19.46
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
35.86 / 17.41
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-19.31 / -1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
2.41 / 3.38
  Dividend Average (%) / Sector
1.54 / 2.42
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.47 / 2.09
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 04:55:53
  SymbolOSP
  NameOsotspa Public Company Limited
  SectorBeverages
  MarketSET
  Listed Shares3,003.75M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 124,655.63M / 65,825.67M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks