Web
 Analytics
Cổ phiếu HTC - (SET) | Haad Thip Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-02

Stock Check  (Updated: 2020-12-03 04:01:01)

THB 34.25
Price
-0.75 (-2.14%)
Day Change
THB 34.25 >> N/A

HTC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.82 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score21
  Magic Formula Rank by ROA
141
  Magic Formula Rank by ROE
141
  Magic Formula Rank by ROIC
130
  Price 34.25
  PBV / Sector
2.26 / 0.13
  Earning Per Share 0.84
  PE / Sector
13.47 / 0.80
  PEG or PE/Growth / Sector
1.39 / -0.26
  Average 1M Daily Value
44.81 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
40.84 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.42 / 8.05
  NPM Average (%) / Sector
6.83 / 11.16
  NPM Change Average (%) / Sector
4.41 / -4.97
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.79 / 4.74
  ROA Average (%) / Sector
5.77 / 4.89
  ROA Change Average (%) / Sector
3.04 / 2.81
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.11 / 12.57
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
13.61 / 14.06
  ROE Change Average (%) / Sector
6.87 / 11.15
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
5.14 / 63.89
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.40 / 69.74
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.71 / -38.76
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-02 04:42:29
  SymbolHTC
  NameHaad Thip Public Company Limited
  SectorBeverages
  MarketSET
  Listed Shares200.96 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,882.90 M / 0.02 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks